САОПШТЕЊЕ

  ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо наше кориснике да ће од 01.01.2023. године (од јануарског рачуна) цена грејања бити увећана за 20% по м3.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо кориснике да у случају непредвиђених ситуација ( цурењa, кваровa на инсталацији, проблема са испоруком топлотне енергије) могу пријавити рекламације дежурној служби:

* од 8:00 до 15:30 на телефоне: 0800/399-993,

026/4627-148,

026/4622-941

  • Од 15:30 на телефоне: 026/4628-299 и 026/4624-997

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо наше кориснике да је промењено радно време благајне у управној згради у ул.Бранка Радичевића 8.

Од 3.октобра 2022. године благајна у управној згради ће радити од 7.30 до 15.30 сваког радног дана. Укида се поподневна смена и рад суботом.

Радно време заједничке благајне у ул.Карађорђевој бр.16 остаје непромењено.

Обавештење

Обавештавамо све наше кориснике и пословне партнере да је ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО извршило промену домена „sdstambeno.rs“ у „sdgrejanje.rs“, a званични  маил предузећа „office@sdstambeno.rs“ је промењен у „office@sdgrejanje.rs“

Имунизација против COVID-19

Обавештавамо све запослене ЈП Грејања који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19, да се пријаве попуњавањем упитника на порталу (https://imunizacija.euprava.gov.rs/) након чега ће у одговарајућем року добити термин и бити позвани на вакцинацијски пункт, у складу са приоритетима и доступним вакцинама.

Овлашћено лице за приступање по захтеву за слободан приступ информацијама од значаја

Обавештење о обустави јавних набавки до завршетка ванредног стања

 Обавештење о обустави јавних набавки

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике наших услуга да се у складу са закључком Владе Републике Србије број 53-2561/2020 обуставља непосредни контакт са свим корисницима наших услуга, сарадницима и свим осталим лицима од 20.03.2020.године.

С обзиром да нам је приоритет безбедност наших корисника и наших запослених у обавези смо да предузмемо ову меру.

ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО спроводи процедуре које су предвиђене оваквим околностима и предузима све неопходне мере предострожности.

Плаћање рачуна и услуга као и свих других обавеза према нашем ЈП можете обављати путем дигиталних сервиса, попут е-banking и m- banking, зато што на шалтерима нашег ЈП неће бити могуће од 20.03.2020.године.

Текући рачин за уплату рачуна :
АИК банка 105-590064-87
ИНТЕСА банка 160-7544-45

Позив на број : шифра корисника са рачуна за грејање

Поднесци грађана ће се достављати електронским путем на интернет адресу office@sdstambeno.rs.

За сва питања и информације на распогању вам је бесплатна телефонска линија 0800/399993 сваког радног дана од 8:00 до 14:00.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводиће се до дана престанка ванредног стања.
Смедерво, 23.03.2020.године

Пример рачуна

Обавештење

Поштовани/а,

Користимо ову прилику да Вас обвестимо да су у свим пословним просторијама ЈП Грејања преузете појачане мере у циљу одржавања хигијене простора на највишем нивоу. Безбедност наших корисника и запослених представља главни приоритет предузећа.

Предузеће прузима све неопходне мере предострожности и спроводи процедуре коју су предвиђене у оваквим околностима. У циљу додатне превенције, препоручујемо коришћење дигиталних сервиса, попут E-Banking и M-Banking апликација за плаћање рачуна.

За сва питања и информације на раполагању Вам је наш бесплатан free fone 0800/399993 сваког радног дана од 800-1530

Срдачно,
ЈП Грејање Смедерево

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ УМАЊЕЊА

Поштовани,

На основу Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом (Службени лист града Смедерева број 6 Књига 4/2017), Надзорни одбор ЈП Грејање Смедерево је донео одлуку о укидању умањења рачуна свим корисницима услугa централног грејања који су то право остваривали због неадекватне температуре у грејном простору у ранијем периоду.

Корисници који сматрају да им енергетски субјект не испоручује топлотну енергију која је довољна за постизање прописане температуре у грејном простору могу уложити рекламацију а предузеће ће поступити у складу са Одлуком о снабдевању града топлотном енергијом и извршити мерење.

Предузеће је у претходном периоду уложило знатна финансијска средства и извршило уградњу SCADA система, односно аутоматике и друге додатне опреме у котларницaма и припадајућим подстаницама.

Уграђена аутоматика је знатно допринела побољшању квалитета производње и дистрибуције топлотне енергије, а самим тим и подигла ниво квалитета услуге грејања у грејном простору што потврђује и чињеница да није било оправданих рекламација у претходном периоду, тако да постојеће пресуде које су донете у корист појединих зграда и корисника нису више оправдане.

Користимо ову прилику да обавестимо све заинтересоване кориснике да ради ближих информација и појашњења могу доћи лично у просторије предузећа сваког радног дана од 0800 до 1500, или се информисати преко управника зграда.

ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ЈП Грејање Смедерево, као енергетски субјект позива све кориснике услуга централног грејања да закључе Уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Закључивање Уговора је законом прописана обавеза и закључују га крајњи купац топлотне енергије и енергетски субјект у складу са законским одредбама и одредбама Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл. лист града Смедерева“ бр. 6-Књига 4/2017).

Уговором се дефинишу права и обавезе енергетског субјекта и крајњег купца.

У прилогу Вам достављамо два примерка уговора, те Вас молимо да исти потпишете и један примерак вратите Предузећу, поштом или лично у просторије ЈП Грејање Смедерево, које се налазе на адреси Бранка Радичевића бр.8, радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

Уговор се закључује  лично, или преко овлашћеног лица за заступање, уз  личну карту на увид, односно оверено овлашћење за заступање.

Документација неопходна за закључивање уговора:

  • Фотокопија личне карте или очитана лична карта са чипом;
  • Доказ о власништву (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону и др.)

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ (.DOC)

 

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ (.DOCX)

 

ЕТАЛОНИРАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА

Обавештавамо кориснике централног грејања кад којих је дошло до престанка рада мерних уређаја – калориметара, да исте могу сервисирати, еталонирати код овлашћених установа на основу акредитације издате од стране Акредитационог Тела Србије (АТС), на следећим линковима који су прилог овог обавештења.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ БЕОГРАД

 

ВУКАС МЕРИНГ ДОО