ПЛАН ЈАВНИХ И ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2024.ГОДИНУ

ДРУГА ИЗМЕНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈЕ СУ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ И ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2021. и 2022. годину

1 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ
2 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

   ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

    ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ

     ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Реконструкција примарног дела топловода ЈН. р.бр. 1.3.6/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на постављено питање

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 3

Набавка плочастих измењивача топлоте ЈН. р.бр. 1.1.8/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Физичко – техничко обезбеђење (security) – ЈН. р.бр. 1.2.9/2020

Позив за подношење понуда

 

Kонкурснa документацијa

 

Oдговор на питање

 

Изменa конкурсне документације

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Куповина новог котла и замена старог у котларници Сењак ЈН. р.бр. 1.1.11/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије ЈН. р.бр. 1.2.5/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору