ИСТОРИЈАТ

Историјат настанка јавног предузећа почиње 1967. године. На основу Закона о привредном пословању (газдовању) стамбеним зградама, Скупштина тадашњег Среза, у то време, због преноса права даваоца станова на коришћење изграђених од средстава Среза Смедерева, преноси та права на Предузеће за газдовање стамбеним зградама у Смедереву (Стамбено предузеће).
Од 1974. године оснивањем Самоуправних интересних заједница, основан је СИЗ за становање у Смедереву. Овај СИЗ је постојао од 1974. до 1980. године. Решењем Окружног Привредног суда у Пожаревцу оснива се СИЗ за стамбено – комуналне делатности и мелиорацију општине Смедерево 1987. године.
Скупштина општине Смедерево 30.03.1990. године донела је одлуку о престанку постојања Јавног комуналног предузећа „Стандард“. После тога су основана нова Јавна предузећа и урађен деобни биланс средстава, права и обавеза. Нова предузећа, тада основана, су: Јавно комунално предузеће „Комуналац“, Јавно комунално предузеће „Водовод“ и Јавно предузеће за стамбене услуге.
Коначно, 13. октобра 1998. године, спајањем ЈП за стамбене услуге и ЈП Топлификација (основано 1993. године) настаје Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију.

Istorijat

Кликните на фотографију за увећање

*1- Стамбено предузеће 2- СИЗ за становање 3- СИЗ за стамбено-комуналне делатности и мелиорацију

Comments are closed.