Одлука и Измена Одлуке о именовању лица за заштиту података о личности

Измена Одлуке о именовању лица за заштиту података о личности
Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Одлука о оснивању Саветодавног тела за заштиту потрошача

Одлука о оснивању Саветодавног тела

Подаци о броју запослених и радно ангажовани

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих на дан 03.10.2023. године

Подаци о броју запослених и радно ангажовани на дан 05.02.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажовани у 2021.години

Подаци о броју запослених и радно ангажовани у 2022.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих на дан 17.06.2022.године

Подаци о броју запослених на дан 04.10.2022. године

 

Подаци оброју запослених на дан 10.02.2023.године

Радне биографије чланова Надзорног одбора,директора и извршних директора

Чланови Надзорног одбора

    СЛАЂАНА ЈЕРЕМИЋ

ЈОВИЦА БЛАГОЈЕВИЋ

 

ЖЕЉКО ГЛИШИЋ

 

Директор

ВЛАДИМИР КУЛАГИЋ

 

 

Извршни директор

 

Петар Ранчић

РЕГУЛАТИВА

Одлука о снабдевању града топлотном енергијом

 

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. годину

 

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2020. годину

 

НОВИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020. годину