ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ УМАЊЕЊА

Поштовани,

На основу Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом (Службени лист града Смедерева број 6 Књига 4/2017), Надзорни одбор ЈП Грејање Смедерево је донео одлуку о укидању умањења рачуна свим корисницима услугa централног грејања који су то право остваривали због неадекватне температуре у грејном простору у ранијем периоду.

Корисници који сматрају да им енергетски субјект не испоручује топлотну енергију која је довољна за постизање прописане температуре у грејном простору могу уложити рекламацију а предузеће ће поступити у складу са Одлуком о снабдевању града топлотном енергијом и извршити мерење.

Предузеће је у претходном периоду уложило знатна финансијска средства и извршило уградњу SCADA система, односно аутоматике и друге додатне опреме у котларницaма и припадајућим подстаницама.

Уграђена аутоматика је знатно допринела побољшању квалитета производње и дистрибуције топлотне енергије, а самим тим и подигла ниво квалитета услуге грејања у грејном простору што потврђује и чињеница да није било оправданих рекламација у претходном периоду, тако да постојеће пресуде које су донете у корист појединих зграда и корисника нису више оправдане.

Користимо ову прилику да обавестимо све заинтересоване кориснике да ради ближих информација и појашњења могу доћи лично у просторије предузећа сваког радног дана од 0800 до 1500, или се информисати преко управника зграда.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.