https://sdgrejanje.rs/wp-content/uploads/IZJAVA.pdf

Обавештење

Обавештавамо све наше кориснике и пословне партнере да је ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО извршило промену домена „sdstambeno.rs“ у „sdgrejanje.rs“, a званични  маил предузећа „office@sdstambeno.rs“ је промењен у „office@sdgrejanje.rs“

Имунизација против COVID-19

Обавештавамо све запослене ЈП Грејања који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19, да се пријаве попуњавањем упитника на порталу (https://imunizacija.euprava.gov.rs/) након чега ће у одговарајућем року добити термин и бити позвани на вакцинацијски пункт, у складу са приоритетима и доступним вакцинама.

Реконструкција примарног дела топловода ЈН. р.бр. 1.3.6/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на постављено питање

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2

 

Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 3

Набавка плочастих измењивача топлоте ЈН. р.бр. 1.1.8/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Физичко – техничко обезбеђење (security) – ЈН. р.бр. 1.2.9/2020

Позив за подношење понуда

 

Kонкурснa документацијa

 

Oдговор на питање

 

Изменa конкурсне документације

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Куповина новог котла и замена старог у котларници Сењак ЈН. р.бр. 1.1.11/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије ЈН. р.бр. 1.2.5/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору