ПРОГРАМИ ПОСЛОВАЊА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАНЈА ЗА 2021-ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Измене и допуне програма пословања за 2020. годину

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Тромесечни извештаји о реализацији годишњег програма пословања

За период 01.01.2023 – 31.12.2023. године
За период од 01.01.2023.- 30. 09 2023.године

За период од 01.01.2023.- 30. 06 2023.године
За период од 01.01.2023 – 31.03.2023. године
За период 01.01.2022 – 31.12.2022. године

За период 01.01.2022 – 30.09.2022. године

За период 01.01.2022 – 30.06.2022. год.

За период 01.01.2022 – 31.03.2022. године

За период од 01.01.2021 – 31.12.2021. године

За период од 01.01.2021. – 30.09.2021.године

За период од 01.01.2021 – 30.06.2021. године

За период од 01.01.2021. – 31.03.2021. године

За период од 01.01.2020 – 31.12.2020. године

За период од 01.01.2020 – 30.09.2020. године

За период од 01.01.2020. – 30.06.2020. године

За период од 01.01.2020. – 31.03.2020.године

За период од 01.01.2019 – 30.06.2019. године

За период од 01.01.2019 – 30.09.2019. године

За период од 01.01.2019 – 30.12.2019. године

Comments are closed.