ОСНОВНИ ПОДАЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

 • Пун назив: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево
 • Скраћени назив: ЈП Грејање Смедерево
 • Облик организовања: Јавно предузеће
 • Оснивач: Скупштина града Смедерева
 • Облик својине: Државна
 • Величина предузећа: Средње
 • Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево
 • Делатност: Снабдевање паром и климатизација
 • Шифра делатности: 3530
 • Матични број: 17218913
 • Регистрациони број: БД 32093/2005
 • ПИБ: 100359233
 • Текући рачун: 160-7544-45 „Банка Интеса“
 • Седиште: Смедерево, Б. Радичевића бр. 8
 • Телефони: 026/4627-148, 4627-729, 4627-719;
 • Fax: 026/4627-248
 • Е-mail: vkulagic@sdstambeno.rs
 • Oдговорно лице: Владимир Кулагић

 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАPDF-icon

 

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋАWord

 

Comments are closed.