ДОМАЋИНСТВА

Унапређење енергетске ефикасности један је од кључних елемената енергетске политике Републике Србије, с обзиром на то да њено повећање доприноси сигурности снабдевања енергијом, повећању конкурентности индустрије и повећању стандарда грађана, као и да доприноси смањењу увозне зависности (која је у 2011 години износила 30.28%) и смањењу негативних ефеката сектора енергетике на животну средину (око 76% емисија угљендиоксида у Републици Србији потичу из сектора енергетике).

Comments are closed.