Јавно предузеће Грејање Смедерево,Смедерево...

СМЕДЕРЕВО

Само су ретки српски градови настајали онако како је Смедерево настало. За разлику од оних који су градовима постали тако што су израсли из села и других насеља, деспот Ђурађ Бранковић је Град Смедерево подигао са наменом да буде престоница.

ТВРЂАВА

О грандиозности средњовековног Смедерева посведочиће и подаци да су на деспотовом двору написане 24 књиге, да је Кир Стефан Србин компоновао духовну музику, те запис да је "... попут античког позоришта..."

ТРГ РЕПУБЛИКЕ

Тргом доминира храм Светог Георгија грађен између 1850. и 1854. године по узору на манастир Манасију из XV века. Рађена је од белог мермера, по пројекту Јане Неводе, градитељ је био Андрија Дамјанов, а живопис је и иконе су дело Андреје Васиљевића Биценка из Кијева.

КАРАЂОРЂЕВ ДУД

Карађорђев дуд, старост му се процењује на приближно 300 година. Под овим стаблом је 8. новембра 1805. године вожд Карађорђе примио кључеве Смедеревске тврђаве од турског заповедника града, диздара Мухарема Гуше.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Misija Centra je kulturna, moralna i duhovna dekontaminacija društva, podizanje kvaliteta života i stepena građanske i ekološke svesti.

...и стан постаје топли дом!