ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

ЈП Грејање Смедерево, као енергетски субјект позива све кориснике услуга централног грејања да закључе Уговор о снабдевању топлотном енергијом.

Закључивање Уговора је законом прописана обавеза и закључују га крајњи купац топлотне енергије и енергетски субјект у складу са законским одредбама и одредбама Одлуке о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл. лист града Смедерева“ бр. 6-Књига 4/2017).

Уговором се дефинишу права и обавезе енергетског субјекта и крајњег купца.

У прилогу Вам достављамо два примерка уговора, те Вас молимо да исти потпишете и један примерак вратите Предузећу, поштом или лично у просторије ЈП Грејање Смедерево, које се налазе на адреси Бранка Радичевића бр.8, радним данима од 08:00 до 15:00 часова.

Уговор се закључује  лично, или преко овлашћеног лица за заступање, уз  личну карту на увид, односно оверено овлашћење за заступање.

Документација неопходна за закључивање уговора:

  • Фотокопија личне карте или очитана лична карта са чипом;
  • Доказ о власништву (уговор о купопродаји, одлука о додели стана, решење о наслеђивању, извод из листа непокретности, уговор о поклону и др.)

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ (.DOC)

 

УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ (.DOCX)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.