ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике наших услуга да се у складу са закључком Владе Републике Србије број 53-2561/2020 обуставља непосредни контакт са свим корисницима наших услуга, сарадницима и свим осталим лицима од 20.03.2020.године.

С обзиром да нам је приоритет безбедност наших корисника и наших запослених у обавези смо да предузмемо ову меру.

ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО спроводи процедуре које су предвиђене оваквим околностима и предузима све неопходне мере предострожности.

Плаћање рачуна и услуга као и свих других обавеза према нашем ЈП можете обављати путем дигиталних сервиса, попут е-banking и m- banking, зато што на шалтерима нашег ЈП неће бити могуће од 20.03.2020.године.

Текући рачин за уплату рачуна :
АИК банка 105-590064-87
ИНТЕСА банка 160-7544-45

Позив на број : шифра корисника са рачуна за грејање

Поднесци грађана ће се достављати електронским путем на интернет адресу office@sdstambeno.rs.

За сва питања и информације на распогању вам је бесплатна телефонска линија 0800/399993 сваког радног дана од 8:00 до 14:00.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводиће се до дана престанка ванредног стања.
Смедерво, 23.03.2020.године

Пример рачуна

Bookmark the permalink.

Comments are closed.