ПЛАН ЈАВНИХ И ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2024.ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈЕ СУ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ И ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОДИНУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Одлука и Измена Одлуке о именовању лица за заштиту података о личности

Измена Одлуке о именовању лица за заштиту података о личности
Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Одлука о оснивању Саветодавног тела за заштиту потрошача

Одлука о оснивању Саветодавног тела

 

  РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

    РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 

     РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021.ГОДИНУ

 РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ПРОГРАМ-ПОСЛОВАЊА-ЗА-2021.-ГОДИНУ
ПРОГРАМ-ПОСЛОВАЊА-ЗА-2022.-ГОДИНУ

Подаци о броју запослених и радно ангажовани

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих на дан 03.10.2023. године

Подаци о броју запослених и радно ангажовани на дан 05.02.2021.године

Подаци о броју запослених и радно ангажовани у 2021.години

Подаци о броју запослених и радно ангажовани у 2022.године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих на дан 17.06.2022.године

Подаци о броју запослених на дан 04.10.2022. године

 

Подаци оброју запослених на дан 10.02.2023.године

План јавних набавки за 2021. и 2022. годину

1 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ
2 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

   ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

    ПЛАН ИЗУЗЕТИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ

     ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ