Мерење емисије загађујућих материја, р.бр. 1.2.7/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама

 

ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом Уговору

Bookmark the permalink.

Comments are closed.