Сервисирање циркулационих пумпи, р.бр. 1.2.3/2020

Нови позив за подношење понуда

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Фабрички предизоловане цеви, р.бр. 1.1.4/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурсну документацију

 

Изменa конкурсне документације

 

Допуна конкурсне документације

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Мерење емисије загађујућих материја, р.бр. 1.2.7/2020

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама

 

ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом Уговору

УСЛУГЕ КАБЛОВСКОГ ИНТЕРНЕТА У КОТЛАРНИЦАМА, р.бр. 1.2.12/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Одговор на питање

 

Изменa конкурсне документације

 

Обавештење о закљученом уговору

Набавка топлотних циркулационих пумпи, р.бр. 1.1.10/2019

Позив за подношење понудa

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на питање

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛАГАЊЕ И ОДВОЗ ОПАСНОГ ОТПАДА 1.2.10/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Чишћење котлова, димњака и димњача ЈН. р.бр. 1.2.3/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одговор на питање

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закњученом уговору

Мерење емисије загађујућих материја ЈН. р.бр. 1.2.9/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Радови у случају хитних интервенција ЈН. р.бр. 1.3.4/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка

 

Конкурснa документацију

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2