Сервисирање Грундфос пумпи – поновљени поступак, р.бр. 1.2.5/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одлукa о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Реконструкција примарног дела топловода – Грађевински радови – поновљени поступак, р.бр. 1.3.6/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 4

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3

 

ОДЛУКA О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 2

 

Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 2

Увозни резервни делови – поновљени поступак, р.бр. 1.1.5/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурснa документацијa

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Сервисирање измењивача топлоте, р.бр. 1.2.8/2019

Позив за достављање понуда

 

Конкурсна документација

 

Измена конкурсне документације

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Обавештење о закљученом уговору (ПАРТИЈА 2)

 

Реконструкција примарног дела топловода 1.3.6/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлукa о додели уговора

 

Одлуку о обустави поступка

Осигурање имовине, лица и возила, р.бр. 1.2.15/2019

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлуку о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1

 

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2