БЕШАВНЕ КОТЛОВСКЕ ЦЕВИ, ЈН БР. 1.1.5/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.1.5/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.1.5/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.1.5/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ – SECURITY, ЈН БР. 1.2.7/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.2.7/2016

 

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.2.7/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН БР. 1.2.7/2016

 

WordОбавештзење о закљученом уговору

НАБАВКА 848.320 КГ МАЗУТА РАДИ ВРАЋАЊА ПОЗАЈМИЦЕ РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, ЈН БР. 1.1.10/2016,

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.1.10/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.1.10/2016

 

PDF-iconОбавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН бр. 1.1.10/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.1.10/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

ФАБРИЧКИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЈН БР. 1.1.8/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – ФАБРИЧКИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЈН БР. 1.1.8/2016

 

WordКонкурсна документација – ФАБРИЧКИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЈН БР. 1.1.8/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.1.8/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈН БР. 1.3.1/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈН БР. 1.3.1/2016

 

WordКонкурсна документација – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈН БР. 1.3.1/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.3.1/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ЈН БР. 1.2.3/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ЈН БР. 1.2.3/2016

 

WordКонкурсна документација СЕРВИСИРАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ЈН БР. 1.2.3/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.3/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА-1

 

WordОбавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА-2

 

ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН БР. 1.2.8/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ ЈН БР. 1.2.8/2016

 

WordКонкурсна документација ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ ЈН БР. 1.2.8/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.8/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору