ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ, ЈН БР. 1.2.9/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.2.9/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.2.9/2016

 

PDF-iconПојашњење конкурсне документације 20.12.2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.9/2016

 

PDF-iconОдлука о обустави поступка ЈН бр. 1.2.9/2016

 

PDF-iconOбавештење о обустави поступка за ЈН бр. 1.2.9/2016

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈН БР. 1.3.2/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН бр. 1.3.2/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН бр. 1.3.2/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.3.2/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

ФАБРИЧКИ ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЈН БР. 1.1.12/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.1.12/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.1.12/2016

 

PDF-iconЗахтев за додатним информацијама и одговор 2.12.2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН БР. 1.1.12/2016

 

WordOбавештење о закљученом уговору за ЈН БР. 1.1.12/2016

ОДЛАГАЊЕ И ОДВОЗ ОПАСНОГ ОТПАДА, ЈН БР. 1.2.5/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.2.5/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.2.5/2016

 

PDF-iconИзмене и допуне конкурсне документације ЈН БР. 1.2.5/2016

 

PDF-iconОбавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН БР. 1.2.5/2016

 

PDF-iconПитања и одговори 29.11.2016. у вези са конкурсном документацијом за ЈН БР. 1.2.5/2016

 

PDF-iconПитања и одговори30.11.2016. у вези са конкурсном документацијом за ЈН БР. 1.2.5/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.5/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

 

МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА, ЈН БР. 1.2.4/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.2.4/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.2.4/2016.

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.4/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА, ЈН БР. 1.1.7/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.1.7/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.1.7/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.1.7/2016

 

WordOбавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 1.1.7/2016

НАБАВКА И УГРАДЊА СКАДА СИСТЕМА У КОТЛАРНИЦАМА, ЈН БР. 1.1.1/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.1.1/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.1.1/2016.

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.1.1/2016

 

WordОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

УВОЗНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ЈН БР. 1.1.6/201

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.1.6/2016

 

WordKonkursna dokumentacija za JN BR. 1.1.6/2016

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.1.6/2016

 

WordОбавештење о закљученом уговору

ПРЕВОЗ МАЗУТА, ЈН БР. 1.2.2/2016

PDF-iconПозив за подношење понуда за ЈН БР. 1.2.2/2016

 

WordКонкурсна документација за ЈН БР. 1.2.2/2016.

 

PDF-iconОдлука о додели уговора за ЈН бр. 1.2.2/2016

 

WordOбавештење о закљученом уговору